OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI VE ÖNEMİ

5/11/20203 min oku

Okul öncesi eğitim ; çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli roller oynayan ; bedensel , psikomotor, sosyal – duygusal , zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı , ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimle kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanabilir.

Sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip çocuklar yetiştirmek , onların gelişim özelliklerini ve bu özellikler doğrultusunda ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmeye bağlıdır. Çocukların özelliklerini bilmeden verilen eğitim , hem güçtür hem de tamamen tesadüflere kaldığı için hata yapılmasına ve istemeyerek olsa da onların zarar görmesine yol açabilmektedir.

Özellikle çocukların , temel eğitime başlayıncaya kadar geçirdikleri birçok kritik dönemi içine alan ve gelişim hızlarının çok yüksek olduğu okul öncesi dönem , bu bakımdan daha fazla önem taşımaktadır. Bu dönemde çocuklar , henüz kendi gelişim özelliklerini , yeteneklerini ilgi alanlarını ve gereksinimlerini tanımadıklarından , duygu ve düşüncelerini ifade etme güçlüğü içinde olduklarından , onlarla ilgilenen yetişkinlerin çok bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.

Çocuklara okul öncesi eğitim döneminde belli davranışları kazandırmak ve gelişimlerini desteklemek için gerekli eğitim yaşantıları evde ebeveynler , okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından hazırlanmalıdır. Bu eğitim yaşantılarından yararlanamayan çocukların gelişimleri yavaş olmakta ve çocuklar bu olumsuz izleri yaşamları boyunca taşımaya mahkum edilmektedirler.

Eğitim ve okul , dilimizde genellikle birlikte kullanılan sözcüklerdir .Hatta zaman zaman düzenli eğitimin okulla başladığı konusunda görüşlerde ileri sürülmektedir. Kuşkusuz insan yaşamında okulun rolü yadsınamaz ; ama okula başlayıncaya kadar geçen dönemin son derece önemli olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitim kurumlarının varlığı , bir eğitim ortamı olarak ailenin değerini kesinlikle azaltmamaktadır. Bu kurumlar ailenin başlattığı eğitimi zenginleştirmek , desteklemek ve aile eğitiminde ki yetersizlikleri dengelemek açısından son derece önemlidir. Burada yapılması gerekli olan en önemli şey , okul ve ailenin işbirliği içinde çocuğun eğitiminde yararlı olabilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları , çocuğun eğitiminde yararlı olabilmelerini sağlamaktır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumları , çocuğun eğitimi yanında ailenin eğitimi ile de ilgilenmelidirler. Yapılan araştırmalar , okul öncesi eğitimin etkinliklerinin aile ve çocuğun eğitiminin birlikte ele alındığı durumlarda daha kalıcı nitelikte olduğunu göstermektedir.

İlk iki yaşta temel becerileri edinmiş olan çocuklar 2-6 yaşları arasında bu becerilerini geliştirmeye, uygulamaya ve dünyayı keşfetmeye başlarlar. Zekâ gelişiminin %70’inin tamamlandığı, çocukların algılarının ve öğrenme yeteneklerinin en yüksek olduğu bu dönem çocukların eğitimlerine en çok önem verilmesi gereken zamandır. Yumurcak Anaokulu, okul öncesi eğitimin çocukların kişiliğini oluşturan ve bir ömür boyu izleri taşınacak çok önemli ve kıymetli bir dönem olduğunun bilincine vararak bu dönemde tüm öğrencilerine beden ve zihin gelişimlerini en sağlıklı şekilde destekleyebilecek konforlu bir eğitim ortamı sunar. Yumurcak Anaokulu, ifade yeteneği güçlü, özgür, yaratıcı, kendisine ve dünyaya karşı saygılı, duyarlı ve sorumlu bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla öğrenci merkezli, yaratıcı ve özgürlükçü bir eğitim metodu olan Montessori yaklaşımını benimsemiştir. Doğru bir eğitim metodu seçmenin yanı sıra öğrenci, aile ve öğretmen dayanışmasının en üst seviyede önemseyen Yumurcak Anaokulu çocuklarınıza kendilerini ve dünyayı keşfetmeleri için oldukça zengin atölye seçenekleri de sunar